بررسی تابعیت از طریق تولد در کشورهای مختلف

در این نوشتار سعی داریم که در مورد تابعیت صحبت کنیم و این مورد را در کشورهای مختلف بررسی کرده و با هم مقایسه نماییم به خصوص تابعیت از طریق تولد در کشورهای مختلف و چگونگی آن را مورد بحث قرار خواهیم داد.
مفهوم تابعیت چیست؟
تابعیت رابطه ی هر فرد را با حکومت نشان میدهد. درواقع  تابعیت، نشانگر رابطه ی سیاسی و حقوقی و معنوی فرد با کشوری معین می باشد.تابعیت در اصطلاح حقوقی یعنی: عضویت فرد در جعمیت متشکل یک دولت .


تابعیت به دوگونه است:
1-تابعیت ذاتی
2-تابعیت اکتسابی


1)تابعیت ذاتی : تابعیتی است که فرد به محض به دنیا آمدن به طور اتوماتیک آن را احراز می کند که درکشورهای مختلف دنیا این امر به دو طریق مختلف یا ترکیبی از دو طریق می باشد:
تابعیت خونی: در این تابعیت فرد تابعیت خود را به دلیل والدین خود کسب می نماید که می توان گفت تمام کشورهای دنیا تابعیت خونی را به رسمیت می شناسند. هرچند اخیراً کشورهای مهاجر پذیر محدودیت هایی در رابطه با این نوع تابعیت اعمال نموده اند که این امر به دلیل به دنیا آمدن فرد در خارج از کشور می باشد. مثلاً کشور کانادا قانون جدیدی را به تصویب رسانده که طبق آن اگر یک فرد با پدر و مادر کانادایی در خارج از کانادا متولد شده باشد اما هیچ کدام از والدین کانادایی او متولد کانادا نباشند، فرد به صورت اتوماتیک تابعیت کانادایی را احراز نمی کند.مگر در صورتی که حداقل یکی از والدین او قبل از کسب تابعیت کانادایی اشان مهاجر کانادا بوده باشند.
تابعیت خاکی: این نوع تابعیت بدین صورت است که فرد فارغ از اینکه والدینش دارای چه تابعیتی هستند، به محض تولدد در خاک کشوری، تابعیت آن کشور را به دست می آورد. در واقع از بین کشورهای توسعه یافته فقط کانادا و امریکا و ایرلند تابعیت خاکی را قبول دارند، یعنی افراد به محض تولد در خاک امریکا، کانادا و ایرلند تابعیت این کشورها را به دست می آورد. کشور سوئد نیز تنها به کسانی تابعیت خاکی اعطا می کند کا از پدر و مادری بی هویت به دنیا آمده باشد. به طور کلی این اصل بیشتر در کشورهای مهاجر پذیر وجود دارد ؛و 30 کشور دارای تابعیت خاکی هستند.


2)تابعیت اکتسابی : نوع دوم تابعیت ،تابعیت اکتسابی می باشد که تابعیتی است که فرد به هنگام تولد احراز نکرده بلکه به دلیل شرایطی آن را اخذ نموده است. این تابعیت خود دارای چند قسم می باشد:
تابعیت تحصیلی: تابعیتی است که درنتیجه در خواست فرد صادر می گردد که اعطای این نوع تابعیت در هرکدام از کشورها دارای پیش شرط های مختلفی است.
تابعیت تبعی: این تابعیت نه با اراده فرد بلکه به اراده  و خواست فرد دیگری صادرمی گردد. مثل فرزند خوانده ی که با خواست پدر یا مادر خوانده اش تابعیت پدر یا مادر جدیدش را احراز می کند.
تابعیت تحققی: این تابعیت در نتیجه ازدواج می باشد.
تابعیت اجباری: تابیتی که در نتیجه اشغال کشور و یا فتح یک کشور توسط کشوری دیگر و با تقسیم شدن و ... به افراد تعلق می گیرد.
تابعیت افتخاری: این تابعیت به صورت بسیار استثنائی به افراد خاص به پاس تقدیر از آن ها اعطا می شود : مثل تابعیت کانادایی نلسون ماندلا یا تابعیت امریکایی مادر ترزا
تابعیت تجاری: تابعیتی است که دولت به به دلیل جذب سرمایه به کشور به افراد اعطا می نمایند. مثل کشور دومینیکا در دریای کارائیب.
تابعیت مذهبی: این تابعیت به دلیل مذهب شخص  به محض ورود به کشور به او تعلق میگرد مثل تابعیت اسرائیلی به کشور یهودیان.
   

تقسیم بندی برخی از کشورها بر مبنای اصل تابعیت خاکی یا خونی(اصل خاک بیشتر درکشورهای امریکای شمالی و جنوبی وجود دارد که نام تمامی آن ها در جدول ذیل نیامده است)
کانادا                             تابعیت خاکی
امریکا                           تابعیت خاکی
برزیل                            تابعیت خاکی
آرژانتین                          تابعیت خاکی
ارمنستان                         تابعیت خونی
بلغارستان                        تابعیت خونی
کرواسی                          تابعیت خونی
استونی                            تابعیت خونی
فنلاند                              تابعیت خونی
آلمان                              تابعیت خونی
یونان                              تابعیت خونی
مجارستان                        تابعیت خونی
اسرائیل                           تابعیت خونی
هند                                 تابعیت خونی
ایرلند                              تابعیت خونی
ایتالیا                              تابعیت خونی
ایران                              تابعیت خونی
استونی                             تابعیت خونی
ترکیه                               تابعیت خونی
لهستان                             تابعیت خونی
اسلواکی                           تابعیت خونی
کره جنوبی                        تابعیت خونی
اوکراین                           تابعیت خونی
صربستان                         تابعیت خونی

سایر کشورها به جز کشورهای قاره امریکا که اکثراً دارای تابعیت خاکی می باشند، قوانین ویژه ای در مورد تابعیت دارا هستند:
کشور استرالیا: طبق قوانین استرالیا در صورتی به فرد متولد در خاک استرالیا تابعیت استرالیایی اعطا می شود، که یا یکی از والدین او استرالیایی باشد ویا اقامت دائم در استرالیا داشته باشند و یا فرد به سن ده سالگی رسیده باشد.
کشور فرانسه: در صورتی که فرد در خارج از فرانسه از والدین فرانسوی متولد شود به طور خودکار تابعیت فرانسوی به او تعلق می گیرد اما اعطای تابعیت فرانسوی به فرد متولد شده در داخل فرانسه از پدرو مادرغیر فرانسوی به شرایط سن او و مدت اقامت والدین او بستگی دارد.
کشورآلمان: طبق قوانین آلمان بعد از سال2000 در صورتی که فرد از والدینی متولد گردد که حداقل یکی از آنها دارای اقامت دائم آلمان باشند و این اقامت را 3 سال نگه داشته باشند و به مدت 8 سال هم در خاک آلمان زندگی کرده باشند، تابعیت آلمانی را احراز می کند.
کشورنیوزیلند: طبق قوانین این کشور از سال 2006 فردی که در خاک نیوزیلند متولد گردد، در صورتی تابعیت نیوزیلند را احراز می کند که یکی از والدین او نیوزیلندی باشند و یا اجازه اقامت دائمی در نیوزیلند را داشته باشند.
کشورافریقای جنوبی:  طبق قوانین این کشور از سال  1995فردی  که در خاک افریقای جنوبی متولد گردد، در صورتی تابعیت افریقای جنوبی را احراز می کند که یکی از والدین او ملیت افرایقای جنوبی را داشته باشند و یا اجازه اقامت دائمی در افریقای جنوبی را دریافت نموده باشد..
کشورانگلستان: طبق قوانین بریتانیا از سال 1983فردی که در خاک انگلستان متولد گردد، در صورتی تابعیت بریتانیایی را احراز می کند که یکی از والدین او بریتانیایی باشند و یا اقامت دائمی در انگلستان داشته باشند.
گفتنی است اکنون به طور کلی اکثر کشورهای اروپایی تابعیت خاکی بدون هیچ محدودیتی  را نمی پذیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر و دقیق تر در رابطه با اخذ اقامت کشورهای مختلف از طریق تولد با مشاوران ما در موسسه بین المللی راد تماس حاصل فرمایید.