مدارک مورد نیاز برای دریافت ویزای کانادا


سفارت کشور کانادا نیز مانند سفارت همه کشورهای دیگر برای صدور هر نوع ویزایی نیاز به مشاهده مدارکی دارد، و متقاضی برای صدور ویزا میبایستی مدارکی را به صورت حضوری و یا به صورت آنلاین به سفارت کانادا تسلیم نماید، و طبیعتا برای صدور هر نوع ویزایی به مدارک

خاصی نیاز است. در حالت کلی باید بگوییم که مدارکی که به سفارت کانادا ارائه میشود شامل سه سری مدارک میباشد.
الف) مدارک هویتی
ب) مدارک مالی
ج) مدارکی که با توجه به نوع ویزای درخواست شده و همچنین شرایط متقاضی متفاوت میباشد.
مدارک دسته اول و دوم برای تمامی ویزاها تقریبا یکسان میباشد.
مدارک هویتی شامل :
 شناسنامه، پاسپورت جدید و پاسپورت های قدیمی متقاضی، شناسنامه و پاسپورت همراهان، عقد نامه(در صورت وجود)، عکس، مدارک کاری متقاضی شامل (گواهی اشتغال به کار – فیش حقوقی – حکم کارگزینی – فیش بازنشستگی – حکم بازنشستگی – پروانه کسب – پروانه بهره برداری – پروانه وکالت – پروانه مطب )
مدارک مالی شامل :
پرینت حساب بانکی، سند مالکیت، اسناد مربوط به ثبت شرکت، اسناد مربوط به اوراق بانکی و ...
دسته سوم مدارک با توجه به نوع ویزا متفاوت میباشد. به عنوان مثال برای اشخاصی که درخواست ویزای تحصیلی نموده اند این مدارک شامل مدارک تحصیلی، پذیرش دانشگاه، ... میباشد. و یا افرادی که درخواست ویزای والدین کانادا را نموده اند باید در مدارک خود دعوتنامه و مدارک مربوط به شخصی که دعوتنامه را ارائه نموده است باشد
این دسته از مدارک نسبت به شرایط هر شخص و نوع ویزایی که دریافت میکند کاملا متفاوت میباشد و نمیتوان الگوی واحدی را در نظر گرفت . به طوریکه میتوان گفت حتی مهاجرت به ایالتهای مختلف کانادا مدارک متفاوتی را نیاز دارند.

برای صدور تمامی ویزاها باید فرم درخواست ویزاهای کانادا نیز توسط متقاضی تکمیل شود. برای اطلاعات بیشتر در این زمینه بر روی لینک زیر مطالعه بفرمایید.

فرم درخواست ویزا از سفارت کانادا


ذکر این نکته نیز الزامی است که تمامی مدارک باید به زبان انگلیسی ترجمه رسمی شود و مدارکی که به زبان فارسی باشد به هیچ وجه قابل قبول سفارت نمیباشد.
برای اطلاع از چگونگی گرفتن وقت سفارت و هم چنین انواع ویزاهای کشور کانادا میتوانید بر روی لینکهای زیر کلیک بفرمایید.


چگونگی گرفتن وقت سفارت کانادا
انواع ویزاهای کانادا
برای اطلاعات بیشتر در این مورد و همچنین برای مشاوره در مورد روشهای مهاجرت به کانادا و اخذ اقامت کانادا میتوانید با مشاورین ما در موسسه بین المللی راد تماس بگیرید.