اقامت کاری انگلستان


بسیاری از افراد علاقه مند به مهاجرت به انگلستان و اخذ اقامت و تابعیت از انگلستان هستند. راه های مختلفی جهت اخذ اقامت دائم و تابعیت کشور انگلستان وجود دارد که از جمله می توان به اخذ ویزای تحصیلی انگلیس، اخذ ویزای سرمایه گذاری انگلستان ،اخذ ویزای کاری انگلستان و... اشاره نمود که یکی از بهترین راه های اقامت دائم در کشور انگلستان اخذ اقامت کاری انگلستان است که همواره مورد توجه متقاضیان قرار داشته و البته دارای مشکلات و موانعی نیز می باشد.
در سیستم جدید ویزاهای کشور انگلستان Point-based system ویزای اقامت این کشور به 5 دسته مختلف تقسیم می گردد که دسته ی دوم که مربوط به اخذ ویزای کاری از طریق مهارت شغلی Skill worker است در ادامه به تفصیل شرح داده خواهد  شد.در اخذ ویزای مهارت شغلی در واقع افراد بسیار باتجربه و زبده مورد نظر هستند ؛بدین معنی که این افراد دارای مهارت و تجربه حرفه ای در سطوح بالا بوده و قصد مهاجرت به انگلستان را دارند و می بایست توجه نمود که این افراد درصورتی می توانند برای اخذ ویزای کاری انگلستان اقدام نمایند که فردی با این سطح توانایی و مهارت که مقیم کشور انگلستان است وجود نداشته باشد.
در ویزای TIER2 و یا همان Skill worker دارا بودن یک پیشنهاد کاری از سوی یکی از شرکت ها و یا مؤسسات کشور انگلستان برای کار در مدت کوتاه و یا بلند ضروری می باشد بعلاوه شرکت های چند ملیتی انگلستان قادرند برای کارمندان خود در مناطق مختلف دنیا از طریق ویزای TIER2 ویزای کاری اخذ نمایند وهم چنین افرادی چون ورزشکاران حرفه ای ،رهبران مذهبی و یا ...نیز مشمول استفاده از این نوع اخذ ویزای کاری انگلستان می باشند.
از جمله شرایط لازم برای این که افراد واجد شرایط اخذ ویزای کاری در کشور انگلستان باشند موارد ذیر است :
مدرک تحصیلی : مدرک تحصیلی می تواند تا 15 امتیاز را برای متقاضی به همراه آورد که در مقاطع مختلف نداشتن مدرک ، زیرلیسانس ،لیسانس یا فوق لیسانس و دکترا به ترتیب دارای 10،5،0و 15 امتیاز است.
دانستن زبان انگلیسی که دارای 10 امتیاز اجباری می باشد ؛بدین معنی که در صورت عدم دریافت این امتیاز با درخواست ویزای کار متقاضی موافقت نخواهد شد. در برخی از مشاغل، متقاضی باید مدرک زبان انگلسی آیلس خود را ارائه نماید . نمره آیلس درخواستی بستگی به شغل مورد نظر دارد.
تمکن مالی کافی جهت گذران امور زندگی (اسکان،خوراک،پوشاک و...) که شامل 10 امتیاز اجباری است و در صورت عدم دریافت ان اخذ ویزای کاری انگلستان امکان پذیر نمی باشد
پیش بینی درآمد های آتی که شامل امتیازاتی بین 0 تا 20 می باشد
عمده ی امتیازات ویزای کاری انگلستان دررابطه با پیشنهاد شغلی فرد متقاضی از طرف کشور انگلستان است که می تواند دارای 50 امتیاز و باید حداقل به صورت 30 ساعت کاری در هفته باشد. هرگونه پیشنهاد کاری در کشور انگلستان می بایستی به مدت حداقل 3 ماه در داخل کشورانگلیس آگهی رسمی شده باشد و متقاضی ای جهت استفاده از این فرصت شغلی اعلام آمادگی نکرده باشد و سپس این آگهی رسمی باید به مدت 3 ماه در اتحادیه اروپا اطلاع رسانی شده و هم چنان فاقد متقاضی باشد، این بدان معناست که افراد در نقاط مختلف دنیا مخصوصاً کشور ایران می بایستی برای دریافت پیشنهاد کاری از کشور انگلستان که حتی ممکن است از طرف یکی از اعضای خانواده و آشنایان نزدیک شما ارائه شود حداقل به مدت 6 ماه در حالی که هیچ فرد مناسبی برای استخدام در شغل پیشنهادی پیدا نشده باشد ، منتظر بمانند که بدیهی است این امر کمی دور از ذهن می باشد. شرکت ها و مؤسسات کشور انگلستان می توانند برای افرادی پیشنهاد کاری ارسال کنند که اجازه ورود و حق کار در انگلستان را داشته باشند که این افراد شامل کسانی است که یا اجازه کار در انگلستان را دارند و یا در خاک انگلستان بوده و ومتقاضی تبدیل ویزای خود به ویزای کاری می باشند مثلاً : افرادی که قبلاً اقدام به اخذ ویزای تحصیلی نموده و مدتی را در انگللستان به تحصیل پرداخته اند دارای شرایط بسیار مناسبی جهت اخذ ویزای کاری می باشند بنابراین یکی از بهترین و مطمئن ترین راه های اخذ ویزای کاری و در ادامه اخذ اقامت دائم کشور انگلستان اقدام از طریق ویزای تحصیلی می باشد که این امکان را برای متقاضیان فراهم می سازد که علاوه بر تحصیل با بهترین امکانات و در بهترین شرایط دردانشگاه های انگلستان نسبت به اخذ ویزای کاری و کار در انگلستان بزرگترین و محکم ترین قدم را بردارند.
چنانچه در مورد ویزای کاری انگلستان یا ویزای تحصیلی انگلستان یا سایر موارد نیاز به مشاوره داشتید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس برقرار کنید و از راهنماییهای مشاورین زبده استفاده نمایید.