گرين کارت امريکا چيست؟


گرين کارت امريکا به معناي اخذ اقامت دائم امريکا است، گاهي کشورهاي ديگر نيز کارت اقامت خود را گرين کارت مي نامند مثل گرين کارت دانمارک.گرين کارت امريکا اجازه اقامت دائم، کار، تحصيل وزندگي در امريکا را فراهم مي کند و امکان برخورداري از مزاياي شهروندي امريکا بدن تحمل هزينه و وقت از طريق دريافت گرين کارت امريکا وجود دارد.گرين کارت در واقع مجوز اقامت درامريکا بدون نياز به اخذ تابعيت امريکا است و در حقيقت گرين کارت(green card) به معناي اخذ تابعيت(citizenship)امريکا نمي باشد. اخذ تابعيت مستلزم طي مراحل دشوار و سخت است، به طوري که طبق قوانين شهروندي و تابعيت امريکا، تابعيت در ازاي پذيرش در مصاحبه، تأييد نهادهاي امنيتي، شخصيت اخلاقي مورد تأييد و ازدواج با شهروند امريکايي و سوگند وفاداري است که سوگند وفاداري به حاکميت امريکا و تعهدهاي نظامي امريکا است. تحصيل تابعيت امريکا در ازاي کسب تمامي شرايط مذکور است. اخذ تابعيت امريکا به معناي علقه عاطفي و وابستگي کامل به کشور امريکا است اما گرين کارت فقط مجوز اقامت بلند مدت است و به هيچ عنوان به معناي اخذ تابعيت امريکا نيست.

از مزاياي گرين کارت امريکا مي توان به امکان زندگي درامريکا، امکان کار و اشتغال در امريکا، امکان همراه نمودن همسر و فرزندان، امکان دريافت سيتزين شيپي امريکا، امکان تحصيل و دريافت کمک هزينه تحصيلي و داشتن شماره ملي و امکان تأسيس شرکت و ايجاد تجارت شخصي اشاره نمود.

انواع راه هاي اخذ گرين کارت را مي توان موارد زير عنوان کرد:
اخذ گرين کارت از طريق شرکت در قرعه کشي لاتاري
اخذ گرين کارت از طريق ازدواج
اخذ گرين کارت از طريق سرمايه گذاري
اخذ گرين کارت از طريق اقامت اعضاي خانواده درجه يک
اخذ گرين کارت از طريق پناهندگي
اخذ گرين کارت از طريق فرزند خواندگي
اخذ گرين کارت از طريق استخدام
و اخذ گرين کارت  براي افراد تحصيل کرده و داراي قابليت هاي خاص و...

گرين کارت امريکا از طريق لاتاري:
اخذ گرين کارت از طريق شرکت در قرعه کشي لاتاري از طريق ثبت نام در وب گاه رسمي لاتاري گرين کارت امريکا انجام مي گردد و نيازي به پرداخت هزينه اي براي ثبت نام وجود ندارد و فقط وارد کردن اطلاعات شخصي و عکس در سايت مذکور کافي مي باشد. ثبت نام در اين قرعه کشي معمولاً در ماه هاي اکتبر و نوامبر انجام مي گردد. گفته مي شود سالانه به 55000 و با احتساب خانواده 200 هزار نفر از طريق شرکت در قرعه کشي لاتاري اقامت امريکا را اخذ مي کنند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در خصوص اخذ ویزای تحصیلی آمریکا، اخذ ویزای کاری امریکا، اخذ ویزای سرمایه گذاری مریکا، اخذ تابعیت امریکا از طریق ازدواج، ویزای توریستی امریکا و دیگر راه های اخذ اقامت امریکا می توانید با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس حاصل فرمائید.