ثبت شرکت در کانادا
کشور کانادا از کشورهاي مهاجر پذير جهان مي باشد و مهاجرت به کانادا به صورت مهاجرت تحصيلي به کانادا، يا با اخذ ويزاي کاريskill worker کانادا و يا سرمايه گذاري در کانادا هر ساله رقابت بالايي را به خود اختصاص مي دهد

. ويزاهاي کاري و سرمايه گذاري کانادا از جمله راه هايي است که مي تواند به اخذ اقامت دائم و تابعيت کشور کانادا براي فرد و خانوداه او منتهي گردد؛ بدين ترتيب که فرد ابتدا با اخذ ويزاي کاري و يا ويزاي سرمايه گذاي کانادا وارد اين کشور شده و پس از راه اندازي کسب و کار و يا يافتن کار و چند سال اقامت در کانادا و پرداخت ماليات و... مي تواند درخواست شهروندي کانادا را به اداره مهاجرت کانادا ارسال کند. ثبت شرکت در کانادا از جمله راه هاي مهاجرت به کانادا است که در ادامه به شرايط ثبت شرکت در کانادا و انواع شرکت در کانادا مي پردازيم.


شرايط کلی ثبت شرکت در کانادا
به طور کلي فرد خارجي در کانادا بايد از دولت فدرال مجوز سرمايه گذاري اخذ کند. اشخاص حقوقي خارج از اتحاديه کانادايي از جمله در شرکت هاي تضامني تحت کنترل دولت هستند و هويت صاحبان سهام و منافع و حق رأي آن ها طبق قانون مشخص شده است. تا همين اواخر افراد خارجي در کانادا نمي توانستنند با داشتن سهام بيش از 25% در مؤسسات مالي فدرال حق رأي داشته باشند اما در حالي که يک فرد کانادايي مي توانست با داشتن 10% سهام حق راي داشته باشد. موافقت نامه هاي سازمان جهاني تجارت پارلمان فدرال کانادا را به اين نتيجه رساند که محدوديت مالکيت خارجيان را در مؤسسات مالي سيستم فدرال لغو نمايد و به همين ترتيب در مورد بانک هاي خارجي نيز محدوديت حق راي 12% کل سهام حذف شد. فرد خارجي در کانادا مي تواند همانند يک کانادايي در مراجع قضائي طرح دعوي کند اما در استان کبک از فرد خارجي وثيقه مطالبه مي شود که در صورت رد درخواست از محل وثيقه هزينه دادرسي و خسارت وارده جبران مي شود.


انواع شرکت در کانادا
شرکت سهامي Corporation
اين روش شبيه ثبت شرکت به صورت سهامي عام يا خاص در ايران است و بيزينس ثبت شده به عنوان يک شخصيت حقوقي تلقي مي گردد. در اين روش به 2 نفر نياز است. در اين روش در صورتي که شرکت ورشکسته شود، صاحبان آن شرکت ورشکسته تلقي نمي شوند. ثبت اين شرکت در کانادا بسيار پرهزنيه است . اما به دليل مزايايي مثل، قوانين حقوقي و مالياتي ايده آل مثل محدود شدن مسئوليت هاي مالي به شرکت، حمايت هاي دولتي و امکان پيشرفت و توسعه، اين نوع شرکت طرفدار بسياري دارد.


شرکت مالکيت انحصاري Sole proprietorships
در اين شرکت که فرد و تجارت يکي هستند، در اصطلاح مرسوم sole ناميده مي شود و شخصي که تجارت را راه اندازي مي کند، مسئول مديريت و قراردادها و کليه امور تجاري مي باشد. در واقع اين فرد مسئول کليه اقدامات و تعهدات اين شرکت مي باشد. در اين روش درآمد شرکت با درآمد شخصي فرد جمع مي گردد و اين امر ممکن است باعث افزايش ماليات پرداختي او گردد. بنابريان چناچه شرکت ورشکسته شود، فرد ممکن است کليه دارايي خود را از دست بدهد.


مشارکت Partnership
اين نوع واحد هاي تجاري شبيه شرکت هاي تضامني در ايران است و در اين روش دو يا چند نفر باهم مشارکت مي کنند. اين شيوه به دليل مسائل حقوقي پيچيده آن در بين کساني مثل زن و شوهرها استقبال دارد. اين روش کاملاً شبيه مورد قبلي است، با اين تفاوت که در آمد و سود يا ضرر شرکت بين شرکا تقسيم مي شود. ثبت اين شرکت پيچيده تر از روش قبلي است.


براي دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در کانادا، کار در کانادا، سرمايه گذراي در کانادا، ويزاي ازدواج کانادا و ديگر راه هاي مهاجرت به کانادا مي توانيد به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر و اخذ مشاوره نيز مي توانيد با مشاورين ما در مؤسسه بين الملي راد تماس بگيريد.