هزینه های زندگی در کانادا


افرادی که جهت اخذ ویزای تحصیلی کانادا ، اخذ ویزای کاری کانادا ، اخذ ویزای سرمایه گذاری کانادا و دیگر روش های مهاجرت به کشور کانادا برای ادامه تحصیل و کارو اخذ اقامت دائم کانادا اقدام می نمایند همواره به داشتن یک پیش بینی جامع و قابل اتکا در رابطه با هزینه های زندگی و تحصیل خود و خانواده در کشورکانادا نیاز دارند. درواقع بررسی هزینه های اولیه ورود به کانادا قبل از مهاجرت به کانادا بسیار ضروری می باشد. به خصوص براورد هزینه های اولیه مسکن و حمل و نقل و خوراک و پوشاک برای کسانی که از طریق ویزای تخصص(Skilled worker) وارد کاناده شده اند بسیار ضروری می باشد ،چرا که بسیاری از این مهاجرین با این نوع ویزا در بدو ورود دارای شغل و منبع در آمد نیستند و بنابراین نیاز به مصرف پس انداز فردی در طی این دوره کوتاه مدت وجود دارد.
دولت کانادا ارئه گواهی مالی را الزامی کرده است که این گواهی شاخص مناسبی برای تخمین هزینه های اولیه زندگی(6ماه اول) در ایالت های انگلیسی زبان کانادا  و ایالت کبک میباشد:
هزینه های اولیه زندگی(6ماه اول) در ایالت های انگلیسی زبان کانادا  :
هزینه زندگی یک نفر: 11115 دلار کانادا
هزینه زندگی دو نفر: 13837 دلار کانادا
هزینه های اولیه زندگی(6ماه اول) در ایالت کبک کانادا :
هزینه زندگی یک نفر: 2800 دلار کانادا
هزین زندگی دو نفر: 4106 دلار کانادا

طبق آمار برگرفته از سایت آمار کانادا  برای تعیین حداقل درآمد توسط وزارت مهاجرت و شهروندی کانادا،حداقل درآمد لازم برای خانوار را به طور کلی در کانادا می توان بدین صورت دانست)درآمد ناخالص سالانه)
حداقل درآمد لازم برای زندگی یک نفر  به صورت سالیانه:23298 دلار کانادا
حداقل درآمد لازم برای زندگی دو نفر به صورت سالیانه:23298 دلار کانادا
حداقل درآمد لازم برای زندگی سه نفر  به صورت سالیانه:35657دلار کانادا
حداقل درآمد لازم برای زندگی چهارنفر  به صورت سالیانه:43292 دلار کانادا

سایر هزینه ها را می توان بدین صورت دانست:
هزینه خوراک برای یک خانواده 3 نفره  به صورت ماهیانه: 400 تا 1500 دلار
هزینه پوشاک برای یک خانواده 3 نفره به صورت ماهیانه: 50 تا 1000 دلار( که این تفاوت به فرهنگ زندگی افراد بستگی دارد)
هزینه حمل و نقل عمومی یک خانواده 3 نفره به صورت ماهیانه: 150 دلار
هزینه مواد غذایی برای یک خانواده سه نفره به صورت ماهیانه: 400 تا 1000 دلار
البته لازم به ذکر می باشد که تمامی هزینه های مذکور به صورت تقریبی بوده و هرکدام از آن ها با توجه به محل اقامت افراد و اماکنی که خرید از آن ها صورت می گیرد و فرهنگ و نوع زندگی افراد و سلایق افراد متفاوت می باشد.