پناهندگی در سوئد

مهاجرت به سوئد
کشور سوئد با جمعيت 9 و نيم ميليون نفر از جمله کشورهاي مهاجر پذير است که ايرانيان بسياري را در خود جاي داده است. بر اساس بانک اطلاعاتي اداره مهاجرت سوئد و آمار رسمي اداره ثبت و احوال ايران امروزه بيش از 110 هزارايراني در سوئد زندگي مي کنند. در سال 1363 خورشيدي مهاجرت ايرانيان به سوئد به دليل شروع جنگ تحميلي در ايران و مشکلات اجتماعي  و اقتصادي فزاينده بسيار افزايش يافت و در طول 5 سال بعد از آن ميزان مهاجرت به سوئد به چهار برابر ارتقا پيدا کرد والبته اکثريت اين جمعيت هم در سوئد تقاضاي پناهندگي کرده و پناهنده ی سوئد شدند به همين دليل هم کشور سوئد در آن سال ها به عنوان يکي از کشورهاي پناه دهنده به ايرانيان شناخته شد.
همانطور که مي دانيم راه هاي مختلفي براي مهاجرت به سوئد واخذ اقامت دائم سوئد وجود دارد. از جمله يافتن کار در سوئد و در نتيجه دريافت ويزاي کار سوئد. همچنين امکان ادامه تحصيل در دانشگاه هاي سوئد و دريافت ويزاي تحصيلي سوئد به راحتي امکان پذير مي باشد؛ اين دو روش مهاجرت به سوئد از بهترين و پرتقاضاترين راه هاي دريافت اقامت سوئد مي باشند. اما متأسفانه يکي از راه هايي که براي مهاجرت به سوئد توسط افراد انتخاب مي گردد اقدام براي درخواست پناهندگي در سوئد و اقامت در سوئد به عنوان پناهنده است هرچند اين راه بسيار دشوار و غير قانوني مي باشد اما اين را بايد در نظر داشته باشيم که همواره عواملي نظير مشکلات اقتصادي و اجتماعي و بلاياي طبيعي و غير طبيعي نظير جنگ  و سيل و ... در کشور مبدأ فرد از علل پديده پناهندگي وپناهجو بودن افراد در کشورهاي مختلف مي باشد
سوئد نيز ازجمله کشورهايي است که جمعيت پناهنده آن از کشورهايي نظير افغانستان و در سال هاي اخير سوريه بسيار زياد مي باشد..
اداره مهاجرت سوئد سازماني است که مسئوليت بررسي درخواست هاي مربوط به پناهندگي را دارا است. اقدامات صدور تابعيت سوئدي، و صدور انواع ويزا هاي دائم يا موقت نيز توسط اين سازمان انجام مي گردد. اين سازمان طبق مقررات کنوانسيون پناهندگي سازمان ملل متحد يعني کنوانسيون ژنو از افراد پناهجوي نيازمند حمايت مي کند.
از جمله شرايط لازم براي درخواست پناهندگي سوئد اين مي باشد که فرد بايد وارد سوئد شود و از سازمان مذکور درخواست پناهندگي نمايد و به عنوان پناهجو در سوئد منتظر دريافت نتيجه بررسي درخواست خود گردد.
توجه داشته باشيد که براي پناهنده شدن در هر کشوري اگر مستقيماَ از يک کشور غير اروپايي وارد شده باشيد بايستي در نخستين کشوري که وارد آن شده ايد درخواست پناهندگي نماييد، مثلاً اخذ پناهندگي سوئد در صورت ورود به يک کشور اروپايي ديگر(در بدو ورود) امکان پذير نمي باشد. به محض اين که فرد رسماٌ درخواست خود  را به اداره مهاجرت سوئد براي پناهندگي در سوئد تسليم کند، به عنوان پناهجو محسوب مي گردد.
طبق قوانين اداره مهاجرت سوئد امکان يافتن شغل از زمان ارسال مدارک پناهندنگي بدون دريافت ويزاي کار سوئد براي پناهجويان در سوئد وجود دارد..
براي آگاهي يافتن از نحوه اخذ پناهندگي سوئد بايد بدانيم که مدارک زير براي تسليم پناهندگي لازم مي باشد:
1- اثبات هويت؛ مثل ويزا و يا پاسپورت
2- دلايل کافي براي گرفتن پناهندگي سوئد. طبق قوانين اداره مهاجرت سوئد شخصي به عنوان پناهنده در سوئد پذيرفته مي شود که به يکي از دلايل زير در کشور مبدأ خود مورد آزار  و اذيت قرار گرفته باشد:
نژادپرستي، مليت، مذهب و يا اعتقادات سياسي، جنسيت يا گرايش هاي جنسي، عضويت در گروه هاي اجتماعي خاص
پس از اتمام بررسي پرونده فرد در خصوص شرايط درخواست پناهندگي او در صورتي که اداره مهاجرت سوئد دلايل فرد را براي پناهندگي کافي و لازم تشخيص ندهد ، اخراج فرد توسط اين سازمان صادر مي گردد و فرد ملزم به ترک سوئد مي باشد.
با توجه به شرايط به وجود آمده در برخي از کشورهاي خاورميانه نظير عراق و سوريه ، سوئد همزمان با اين تحولات شرايط پناهندگي براي پناهجويان سوري را در اين کشور تسهيل کرده است.
سوئد داراي آزادترين قوانين در امور مربوط به مهاجرت مي باشد. طبق پيش بيني که اداره مهاجرت سوئد در سال گذشته انتشار داده بود، شمار پناهجويان کشور سوئد را در سال 2015 بين 80 تا 150 هزار نفر پیش بینی نموده بود. پيش از اين مقامات سوئدي اعلام کرده بودند که به پناهجويان سوري که در سوئد درخواست پناهندگي مي کنند اقامت دائم خواهد داد.
در نظر داشته باشيد که اين نوع روش اخذ اقامت سوئد به دليل مشکلات عديده آن به هيچ عنوان توصيه نمي گردد و مشاورين مؤسسه بين المللي راد اين امکان را براي شما فراهم مي نمايند که با راهنمايي و مشاوره راه هاي اخذ ويزاي تحصيلي سوئد و يا ويزاي سرمايه گذاري  سوئد و يا ويزاي کاري سوئد را براي شما تسهيل نمايند.