اخذ ویزای کاری(work permit) سوئد


کشور سوئد همواره به دلیل کیفیت بالای مردمان آن مورد توجه مردم سراسر دنیا جهت مهاجرت و کاردر سوئد از طریق اخذ ویزای سرمایه گذاری سوئد و یا اخذ ویزای تحصیلی سوئد و یا ویزای کاری سوئد می باشد. در این مقاله ویزای کاری سوئد جهت مهاجرت به سوئد و اخذ اقامت دائم سوئد از طریق یافتن کار در سوئد و ویژگی ها و شرایط تقاضای کار در سوئد به تفصیل مورد بررسی قرار می گیرد
پارلمان سوئد در سال 2008 برروی قوانین مهاجرت سوئد برای افرادی خارج از اتحادیه اروپا (ٍ EU ) و منطقه همکاری اقتصادی اروپا EES)) و سوئیس،  تغییراتی اعمال نمود.که از این سال اداره مهاجرت سوئد مسئول رسیدگی به تقاضاهای مهاجرت کاری به سوئد می باشد. بر طبق این قوانین اتباع اتحادیه اروپا و منطقه همکاری اقتصادی اروپا و اتباع سوئیس و اعضای خانوداه این افراد نیازی به اخذ اجازه کار ندارنداما اتباع غیر از موارد مذکور مشمول کسب مجوز کار می شوند . این افراد جهت اخذ ویزای کار باید مراحل قانونی و حقوقی معین را پشت سر گذرانند ؛ به این معنی که فرد متقاضی جهت اخذ ویزای کاری سوئد ابتدا باید در آگهی کار پذیرفته شود ؛ که این آگهی ابتدا به مدت 3 ماه در داخل کشور و سپس به مدت 3 ماه در اتحادیه اروپا آگهی می گردد و در صورتی که فرد مورد نظر بعد از طی بازه زمانی مزبور در داخل کشور و اتحادیه اروپا پیدا نشود آگهی در سطحی فراتر از اتحادیه اروپا اقدام به جذب نیرو می نماید و در این مرحله است که اتباع ایران یا کشورهای دیگر می توانند جهت اخذ ویرای کار متناسب با شغل آگهی شده اقدام نمایند. نکته ی مهم این است که این که خود کارفرما هم باید مجوز درخواست ویزای کار برای کارگر متقاضی را داشته باشد. یعنی کارفرما باید بتواند اسپانسر گردد.  و درصورت نداشتن اسپانسر از داخل سوئد برای فرد متقاضی اخذ ویزای کار دشوار می گردد. در این نوع ویزا اعضای خانواده فرد(همسر و همزی و شریک زندگی و فرزدندان زیر 21 سال) متقاضی نیز می توانند مهاجرت نمایند، هم چنین اگر ویزای کاری برای مدت بیش از 6 ماه باشد اعضای خانواده او نیز اجازه کار می یابند. البته جهت کسب اجازه کار فرزندان، بایستی ثابت گردد که ان ها از نظر معیشت مالی وابسته والدین خود می باشند.
این نکته را باید در نظر داشت که مدت زمان اقامت فرد در سوئد مطابق با مدت استخدام او می باشد یعنی در صورتی که مدت استخدام فرد کوتاه مدت باشد فرد فقط در همان تایم اجازه اقامت در سوئد را داراست که مدت زمان هربار ویزای کاری نهایتاً دو سال می باشد که البته فرد پس از  4 سال در صورت داشتن شغل قبلی و یا یافتن شغل جدید، می تواند تقاضای اقامت دائم در سوئد نماید و پس از 5سال نیز می تواند برای دریافت سیتزن شیپی سوئد اقدام نماید. به طور کلی اجازه کار و اقامت در سوئد برای مدت زمان محدود بوده و در صورت لغو شدن قرارداد کاری  فرد، اجازه اقامت او در سوئد لغو می شود البته فرد این اجازه را دارد که مدت 3 ماه در سوئد بماند و به دنبال کار جدید بگردد و اگر در این مدت هم فرد کار جدیدی نیابد، اجازه اقامت اوملغی می گردد.


پس شرایط کلی اقدام برای ویزای کاری سوئد موارد زیر می باشد:
1)    فرد متقاضی یک پیشنهاد استخدامی از سوی یک کارفرما داشته باشد. یعنی داری اسپانسر باشد.
2)    فرد متقاضی دارای گذرنامه باشد
3)    فرد متقاضی قادر به تأمین زندگی از طریق درآمد کاری باشد
4)    فرد متقاضی شرایط استخدامی در سطح قراردادهای گروهی صنفی در سوئد و یا در سطح نرمال آن رشته و شغل را داشته باشد
5)    فرد متقاضی باید سندیکا و اتحادیه صنفی مورد نظر خود را مطابق با شرایط استخدامی اعلام نموده باشد
6)    آگهی استخدامی باید ابتدا در اتحادیه اروپا و منطقه همکاری های اقتصادی آگهی شده باشد
7)    هم متقاضی و هم کارفرما با تکمیل فرم خاصی (232011) باید به ادراه مهاجرت کشور نشان دهند که تمام شرایط فوق صورت پذیرفته است. تقاضای ویزای کار می تواند به صورت الکترونیکی از وب سایت اداره مهاجرت و یا به صورت دستی به نمایند گی های سوئد در محل زندگی فرد و یا از طریق پست به اداره مهاجرت سوئد تقدیم گردد.
8)    در ضمن افراد ملزم به پرداخت هزینه ای در هنگام تسلیم تقاضای کار خود می باشند. که این مبلغ در هنگام درخئاست اولین تقاضا 2000 کرون و گاهی همین مبلغ برای تمدید آن است.هزینه تقاضا برای فرزندان زیر 21 سال فرد 500 کرون و برای فرزندان بالای 21 سال 1000 کرون خواهد بود.

راه های مختلف اقدام برای ویزای کاری سوئد:
الف)یکی از مواردی که امکان اخذ ویزای کار سوئد را امکان پذیرتر می سازد،  تقاضای کار برای دانشجویان سوئد می باشد ؛ به طوری که فرد در صورتی که حداقل 30 پوئن دانشگاهی پاس کرده و یا حداقل به مدت یک ترم در دوره های تحقیقی تحصیل نموده باشد و در صورتی که پیشنهاد کار دریافت کند می تواند تقاضای کار خود را قبل از پایان مدت اقامت دانشجویی ارسال نماید.
 شرایط مورد نیاز در این روش درخواست برای ویزای کاری سوئد:
•    گذراندن حداقل یک ترم و یا 30 واحد درسی
•    عدم اتمام مدت اعتبار ویزای دانشجویی فرد
•    داشتن پیشنهاد رسمی از طرف یک کارفرما در سوئد
•    حداقل میزا ن حقوق شغل درخواستی 13000 کرون باشد
•    توانایی تکفل هزینه های زندگی (ارائه گواهی بانکی از حساب شخصی خود)
ب) فرد اگر درخواست پناهندگی از اداره مهاجرت سوئد نموده باشد و منتظر پاسخ تقاضایش باشد  به طور خودکار دارای یک گواهی معافیت از احتیاج به اخذ مجوزکار است (AT-UND).  با داشتن این گواهی فرد احتیاجی به اخذ اجاره کار ندارد اما اگر درخواست پناهندگی فرد پذیرفته نشده باشد، می تواند برای دریافت ویزای کار اقدام نماید. شرایط مورد نیاز در این نوع اخذ ویزای کاری سوئد:
•    داشتن گذر نامه
•    استخدام برای حداقل مدت 6 ماهه و و دوام استخدام فرد حداقل تا یک سال
•    میزان حداقل حقوق دریافتی 13000 کرون باشد (ارائه گواهی بانکی از حساب شخصی خود)
ج) در صورتی که جهت مصاحبه با یک کارفرما به سوئد سفر می کنید
 اگر فرد جهت مصاحبه با یک کارفرما و یا به صورت قانونی دیگر وارد خاک سوئد شده باشد می تواند تا قبل از اتمام مهلت اعتبار ویزای خود اقدام به تقاضای کار نماید.
همانطور که ذکر گردید ویزای مهاجرت به سوئد از طریق مهاجرت کاری در سال 2008 دستخوش تغییراتی گردید که  در زیر به مفاد اصلی این ویزا برای اتباع خارج از اتحادیه اروپا می پردازیم:
    عامل اصلی در صدور ویزای کاری فرد ، نیاز کارفرمایان در داخل سوئد خواهد بود
    مهاجرینی که مؤفق به اخذ ویزای مهاجرت کاری می شوند دارای حقوق و مزایایی برابر سایر شهروندان سوئد خواهند بود و کارفرمایان اجازه در نظر گرفتن حقوق و مزایای کم تر برای اتباع خارجی(غیر از اتحادیه اروپا) را ندارند.
    مسئولیت رسیدگی به تقاضاهای کاری و صدور اقامت بر عهده اداره مهاجرت سوئد می باشد
    به مهاجرین ابتدا یک اقامت دوساله داده می شود که در صورت ادامه کار امکان تمدید دو سال دیگر نیز دارد و پس از طی این مدت (4 سال) فرد  می تواند برای دریافت اقامت دائم سوئد درخواست نماید و پس از یک سال دیگر نیز تابعیت و سیتی زنی کشور سوئد را دریافت نماید.
    خانواده و فرزندان زیر 18 سال فرد نیز اجازه مهاجرت به سوئد را می یابند.
    ویزای کاری صادر شده وابسته به کارفرمایی می باشد که او را استخدام نموده است.
    مهاجری  که کار خود را از دست بدهد اگر در 3 ماهی که به او مهلت داده می شود کار جدیدی پیدا نکند، اجازه اقامت او در سوئد لغو خواهد گردید.
    اگر فرد پناهنده در طول مدت بررسی پرونده ی پناهندگی خود جذب بازار کار گردد در صورتی که با تقاضای پناهندگی او موافقت نشود امکان تقاضای ویزای کاری را خواهد داشت.
    پناهندگانی که حکم اخراج دریافت نموده باشند نمی توانند در خواست اجازه کار در سوئد نماید مگر این که کارفرمایی یافته باشد که حاضر به استخدام او باشد که در این صورت  فرد پس از خروج از سوئد می تواند تقاضای اقامت کاری نماید.
همان طور که گفته شد کار در کشور سوئد مزایای قابل توجه و وسوسه برانگیزی به همراه دارد که افراد مختلف را از سراسر دنیا جهت اقدام برای اخذ ویزای کاری این کشور به خود جذب میکند که البته توجه به این نکته میتواند شرایط اخذ ویزای کاری در سوئد را بسیار آسان تر و قابل دسترس تر نماید. و این نکته شامل حال کسانی میشود که قصد اخذ اقامت کاری پس از اتمام دوره تحصیلات خود در کشور سوئد را دارند ؛ بدین معنی که دانشجویان میهمان و موقت کشور سوئد که در ابتدا با اخذ ویزای تحصیلی ( ویزای دانشجویی ) برای ادامه تحصیل در دانشگاه های کشور سوئد و یا برای گذراندن دوره های زبان انگلیسی کشور سوئد وارد آن کشور شده اند نه تنها پس از اتمام دوران تحصیل خود بلکه تنها پس از پایان یافتن یک ترم تحصیلی خود در کشور سوئد میتوانند به راحتی و بدون نیاز به ترک کشور نسبت به اخذ اقامت کاری کشور سوئد اقدام نمایند. بدیهی است که یافتن موقعیت شغلی مناسب در کشور سوئد در حالی که فرد دارای فرصت کافی برای جستجو میباشد و همچنین در کشور سوئد حضور داشته و قادر به انجام مصاحبه های حضوری میباشد و همچنین به عنوان یک فارغ التحصیل ازبرتر دانشگاه های کشور  سوئد باشد کاملا قابل حصول و دست یافتنی به نظر میرسد.

برای کسب اطلاعات کافی جهت چگونگی اخذ ویزای تحصیلی کشور سوئد و همچنین حضور در دوره های زبان انگلیسی کشور سوئد میتوانید به مشاورین ما در موسسه راد تماس حاصل فرمایید و از مشاوره های آنان استفاده نمایید.