اخذ ویزای کاری از نروژ


کشور نروژ جزو اتحادیه اروپا و حوزه شینگن میباشد و طبیعتا متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر اروپا هستند و این بدان معنی است که از رکود اقتصادی اخیر در کشورهای اروپایی بی نصیب نبوده است. هر چند کشور نروژ با توجه به جمعیت کم و منابع اقتصادی و مالی و منابع نفتی بسیاری که در اختیار دارد کمترین صدمات را از رکود اقتصادی دیده و همچنان محیط خوبی برای کار و فعالیت میباشد. ذکر این نکته حائز اهمیت میباشد که کشور نروژ در 4 سال گذشته معمولا بالاترین میزان درآمد سرانه را در بین کشورهای جهان را دارا بوده است . در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که کار در کشور نروژ همانند کار در دیگر کشورهای اروپایی کمی مشکل و دور از ذهن به نظر میرسد. چرا که فرد متقاضی برای مهاجرت کاری به کشور نروژ می بایستی از یک کارفرما در داخل نروژ دعوت نامه کاری داشته باشد، که لازمه این امر یافتن کارفرمایی است که حاضر به استخدام یک فرد غیر اروپایی در کسب و کار خود است. البته در این حالت نیز کارفرما باید مراحلی را طی کند تا بتواند اجازه استخدام و ورود فرد غیر اروپایی به شرکت خود را از اداره مهاجرت نروژ دریافت کند.
مراحلی که باید کارفرما طی کند به صورتی است که بیان میشود :
کارفرما در صورتی میتواند برای موقعیت کاری خود به فکر افراد غیر اروپایی باشد که هیچ فردی در داخل کشور نروژ و یا خارج از نروژ با پاسپورت نروژی متقاضی و مناسب کار در این موقعیت نباشد. در مرحله بعدی باید توجه کند که هیچ فردی که عضو اتحادیه اروپاست نیز برای پر کردن این موقعیت شغلی حاضر به کار نباشد و درمرحله آخر باید بررسی شود که هیچ فرد اروپایی یا غیر اروپایی که دانشجو یا فارغ التحصیل کشور نروژ است مناسب کسب این موقعیت کاری نباشد، تا در نهایت این شغل به فردی غیر اروپایی برسد .
بدیهی است که این امر حقیقت داشته ولی واقعیت ندارد . یعنی امکان کاریابی به این صورت وجود دارد ولی بسیار دور از ذهن میباشد.
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و با در نظر گرفتن این امر که تحصیل در نروژ رایگان میباشد و با توجه به داشتن صنعت نفت و گاز و موقعیت های شغلی که به خصوص در این زمینه در نروژ وجود دارد و همچنین دانشگاه های معتبر کشور نروژ میتوان با اخذ اقامت تحصیلی ( ویزای دانشجویی ) کشور نروژ و ورود به این کشور از طریق ویزای تحصیلی نروژ و اقامت در حوزه شینگن به عنوان فردی که دانشجو و یا فارغ التحصیل کشور نروژ است به راحتی و با اطمینان بیشتر نسبت به یافتن موقعیت کاری و اخذ اقامت کاری کشور نروژ اقدام نمود.