سرمایه گذرای در آلمان


همانطور که می دانید راه های مختلفی چون اخذ ویزای تحصیلی آلمان، اخذ ویزای کاری آلمان ، اخذ ویزا از طریق ازدواج و... برای مهاجرت به آلمان و اخذ اقامت دائم آلمان و تابعیت کشور آلمان وجود دارد اما شاید بتوان گفت سرمایه گذاری در کشور آلمان مسیری است که با کم ترین ناهمواری از جهت داشتن شرایط مختلف شما را به اخذ اقامت دائم در کشور آلمان نزدیک می نماید چرا که شرایط سرمایه گذاری در آلمان شرایط خوبی را اقامت در آلمان فراهم می نماید.
سرمایه گذاری در آلمان که بزرگترین و پویا ترین کشور اقتصادی اروپا می باشد همواره  به عنوان سوژه مناسبی برای سرمایه گذاران بوده است که در نتیجه آن سرمایه گذاران توانسته اند نسبت به اخذ اقامت دائم آلمان اقدام نمایند.


روش های مختلفی برای سرمایه گذاری و ایجاد کسب و کار در آلمان وجود دارد که موارد زیر از جمله آن هاست:
 الف) فعالیت حرفه ای فردی (رستوران،فروشگاه،باشگاه و...)
در این نوع سرمایه گذاری نیازی به ثبت شرکت نبوده و کافی است با دریافت اجازه کسب Gewerbeanmeldung نسبت به آغاز فعالیت های خود در مشاغل صنفی و تجاری اقدام نمود؛ که البته نسبت به شغل انتخابی شما ممکن است نیاز به دریافت اجازه نامه ویژه ای در برخی مشاغل مانند رستوران داری، تاکسی رانی و... وجود داشته باشد
ب) ثبت شرکت با مسئولیت محدود
در این نوع سرمایه گذرای فرد متقاضی می تواند با ثبت و تأسیس یک شرکت مستقل در آلمان اقامت کشور آلمان را به دست آورد ، زمان تخمینی برای انجام این پروسه از ابتدا تا زمان دریافت ویزای اقامت آلمان حدود 8 ماه می باشد و سرمایه لازم برای اقدام جهت سرمایه گذرای در شرکت با مسئولیت محدود  25 هزار یورو و شرکت سهامی خاص 50 هزار یورو می باشد ؛ در راستای این فعالیت شما می باید طرحی با عنوان طرح توجیهی اقتصادی را به اداره بازرگانی کشور آلمان ارائه دهید تا اهداف چند سال آینده خود را در آن توصیف نموده باشید
 تأسیس و ثبت شرکت در آلمان نیاز به ارائه مدارکی چون مدارک شخص متقاضی، مدارک شرکت اصلی(مادر) در ایران ، مدراک شرکت زیر مجموعه(دختر) در آلمان، مجوزهای صنفی و...  دارد
 درتدوین اساسنامه این شرکت تعیین موارد زیر الزامی می باشد:
•    نام شرکت
•    محل اصلی شرکت
•    موضوعیت شرکت
•    نام کلیه سهامدارن و مشارکین
•    مشخص نمودن مدیر عامل شرکت
•    ثبت شرکت در دفتر ثبت شرکت ها
ج) تأسیس شعبه
در این نوع سرمایه گذرای افراد می توانند با ثبت شعبه ای مستقل یا وابسته از یک فعالیت تجاری نسبتاً بزرگ نسبت به اخذ اقامت کشور آلمان اقدام نمایند
هزینه ثبت شعبه مستقل مبلغی حدود 8 الی 10 هزار یورو می باشد که شامل ثبت شعبه، آگهی و مشاوره حقوقی و اخذ مجوزهای صنفی می باشد و مدارک مربوط برای تأسیس یک شعبه مستقل شامل مدارک فرد سرمایه گذار ، مدارک شرک مادر و مدارک شعبه ی آلمان می باشد.
تأسیس یک شعبه وابسته می تواند در شهرهای مختلف کشور آلمان صورت پذیرد که این گونه شعب از هر جهت وابسته به شرکت مادر بوده و صورت حساب ها و رسیدهای آن می بایست با نام شرکت مادر صادر گردد و در واقع این شعب تنها از لحاظ موقعیت جغرافیایی با شرکت اصلی تفاوت دارد.
دفتر نمایندگی
در این گونه سرمایه گذاری فرد متقاضی با ایجاد یک نمایندگی از شرکت اصلی در کشور آلمان می تواند نسبت به اخذ اخذ اقامت دائم آلمان اقدام نماید این نمایندگی از هر جهت وابسته به شرکت اصلی بوده و حق هیچ گونه فعالیت مستقل را نخواهد داشت و تنها می تواند در راستای تبلیغات و ارائه خدمات و... فعالیت نماید