اداره مهاجرت کانادا در هر سال ليستي از مشاغل مورد نياز خود را ارائه مي دهد. در ليست زير سطوح صفر، A و B شامل برنامه نيروي متخصص و "اسکيل ورکر" کانادا مي باشند.


دسته بندي مشاغل مورد نياز کانادا در 2017
مشاغل سطح صفر: مشاغل مديريتي مثل مديريت رستوران، مديريت معدن و...
مشاغل سطح A : مشاغل حرفه اي که معمولاً نياز به مدرک دانشگاهي دارند، مثل پزشکي، معماري و ..
مشاغل سطح B: مشاغل تکنيکي و تخصصي که معمولاً به مدرک ديپلم درآن رشته و يا سپري کردن دوره هاي کارآموزي در آن نياز دارند، مثل: سرآشپزي، لوله کشي، برق کاري و...
مشاغل سطح C: مشاغل متوسط که نياز به مدرک دبيرستان و يا آموزش مخصوص آن دارند، مثل راننده ماشين هاي سنگين، قصابي و...
مشاغل سطح D: مشاغل پرزحمت که معمولاً آموزش هاي لازم براي آن ها داده مي شود، مثل کارگران نفتي، ميوه چيني، کارگران نظافت و...


ليست مشاغل مورد نياز کانادا در سال 2017
دندانپزشک
داروساز
فيزيوتراپ
مهندس معمار
بيولوژيست
مدير رستوران و خدمات غذايي
مدير توليد (بجز امور کشاورزي)
مشاغل تخصصي در امور خدمات تجاري يا مديريت
تنظيم کننده امور بيمه و ادعانامه
بيولوژيست و علوم مرتبط
مهندس معمار
پزشک متخصص
پزشک عمومي و خانواده
دندانپزشک
کارشناس بهداشت دهان و دندان
داروساز
فيزيوتراپ
پرستار داراي مجوز
پرستال پرکتيکال
تکنسين راديولوژي
روانشناس
کارشناس امور اجتماعي
سر آشپز
آشپز
پيمانکار و سوپروايزر نجاري
پيمانکار و سوپروايزر مکانيک
برقکار (بجز سيستم هاي سنگين)
برقکار صنعتي
لوله کش
جوشکار وامور مرتبط
مکانيک دستگاه هاي سنگين
اپراتور کرين
تکنسين ايجاد شکاف و انفجار زمين و صخره ها
تکنسين استخراج نفت و گاز
براي دسترسي به اطلاعات لازم در خصوص تحصيل در کانادا، کار در کانادا، سرمايه گذراي در کانادا، ويزاي ازدواج کانادا و ديگر راه هاي مهاجرت به کانادا مي توانيد به مقالات مرتبط در وب سايت مؤسسه بين المللي راد مراجعه نمائيد.
براي دريافت اطلاعات بيشتر و اخذ مشاوره نيز مي توانيد با مشاورين ما در مؤسسه بين الملي راد تماس بگيريد.