اخذ ویزای کاری از فنلاند


برای مهاجرت به فنلاند و اخذ ویزای فنلاند و اقامت در فنلاند روشهای مختلفی وجود دارد مانند ویزای تحصیلی فنلاند و ویزای کاری و ...  . در این نوشتار در مورد ویزای کاری فنلاند و شرایط اخذ این ویزا توضیحاتی ارائه مینماییم.

کشور فنلاند جزو اتحادیه اروپا و حوزه شینگن میباشد و طبیعتا متاثر از شرایط اقتصادی حاکم بر اروپا هستند و این بدان معنی است که از رکود اقتصادی اخیر در کشورهای اروپایی بی نصیب نبوده است. هر چند کشور فنلاند با توجه به جمعیت کم و منابع اقتصادی و مالی بسیاری که در اختیار دارد کمترین صدمات را از رکود اقتصادی دیده و همچنان محیط خوبی برای کار و فعالیت میباشد. در ابتدا باید به این موضوع اشاره کرد که کار در کشور فنلاند همانند کار در دیگر کشورهای اروپایی کمی مشکل و دور از ذهن به نظر میرسد. چرا که فرد متقاضی برای مهاجرت کاری به کشور فنلاند می بایستی از یک کارفرما در داخل فنلاند دعوت نامه کاری داشته باشد، که لازمه این امر یافتن کارفرمایی است که حاضر به استخدام یک فرد غیر اروپایی در کسب و کار خود است. البته در این حالت نیز کارفرما باید مراحلی را طی کند تا بتواند اجازه استخدام و ورود فرد غیر اروپایی به شرکت خود را از اداره مهاجرت فنلاند دریافت کند.
مراحلی که باید کارفرما طی کند به صورتی است که بیان میشود :
کارفرما در صورتی میتواند برای موقعیت کاری خود به فکر افراد غیر اروپایی باشد که هیچ فردی در داخل کشور فنلاند و یا خارج از فنلاند با پاسپورت فنلاندی متقاضی و مناسب کار در این موقعیت نباشد. در مرحله بعدی باید توجه کند که هیچ فردی که عضو اتحادیه اروپاست نیز برای پر کردن این موقعیت شغلی حاضر به کار نباشد و درمرحله آخر باید بررسی شود که هیچ فرد اروپایی یا غیر اروپایی که دانشجو یا فارغ التحصیل کشور فنلاند است مناسب کسب این موقعیت کاری نباشد، تا در نهایت این شغل به فردی غیر اروپایی برسد .
بدیهی است که این امر حقیقت داشته ولی واقعیت ندارد . یعنی امکان کاریابی به این صورت وجود دارد ولی بسیار دور از ذهن میباشد.
بنابراین با توجه به مطالب بیان شده و با در نظر گرفتن این امر که تحصیل در فنلاند رایگان میباشد و موقعیت مناسبی را برای دانشجویان فراهم می آورد میتوان با اخذ اقامت تحصیلی ( ویزای دانشجویی ) کشور فنلاند و ورود به این کشور از طریق ویزای تحصیلی فنلاند و اقامت در حوزه شینگن میتوان به عنوان فردی که دانشجو و یا فارغ التحصیل کشور فنلاند است به راحتی و اطمینان نسبت به یافتن موقعیت کاری و اخذ اقامت کاری کشور فنلاند اقدام نمود.