تحصيل پزشکي در انگلستان


کشور انگلستان جزو مقاصدي ست که بسياري از دانشجويان ايراني آن را محل مناسبي براي ادامه ي تحصيل و کار در نظر داشته اند، چرا که سيستم آموزشي کشور انگلستان يکي از منظبط ترين و پيشرفته ترين سيستم هاي آموزشي جهان است و بسياري از افراد از سراسر دنيا علاقه مند به تحصيل در انگلستان و به خصوص تحصيل پزشکي در انگلستان هستند. براي تحصيل پزشکي در انگلستان ابتدا بايد دوره هايي گذرانده و شرايطي برآورده شود که در اين نوشتار به تفصيل به اين موضوع ميپردازيم.


تحصيل پزشکي در انگلستان يکي از رقابتي ترين دوره ها در انگلستان است و هر ساله هزاران دانشجوي بين المللي در دانشکده هاي پزشکي پذيرفته مي شوند. براي تضمين قبولي در دوره هاي پزشکي در ابتدا بايد نمرات بالا و قابل قبولي را کسب کرده باشيد و همچنين تمام فکر و ذکر خود را بر روي تحصيل و کار در اين زمينه قرار داده باشيد و سپس براي خواندن پزشکي در انگلستان اقدام کنيد. براي ورود به دوره تحصيل پزشکي انگلستان بايد سه نمره در سطح A شامل دروس شيمي و زيست شناسي کسب کنيد و نمره امتحان آيلتس شما 7 باشد. اما منظور از نمره ي سطح A چيست؟ و اين نمرات کجا و چه زماني بايد کسب شوند؟


به طور کلي دانشجويان بين المللي براي تحصيل در مقطع ليسانس در انگلستان ميبايست ابتدا در دوره هاي A level و يا Foundation در اين کشور اقدام کنند که دوره Foundation مخصوص کساني ست که قصد ادامه تحصيل در رشته هاي مهندسي و علوم اجتماعي و انساني و ... را دارند و دوره A level مخصوص افرادي ست که قصد ادامه ي تحصيل در رشته هاي پزشکي و پيراپزشکي را دارند و يا ميخواهند در دانشگاه هاي سطح بالاي انگلستان همچون آکسفورد و کمبريح ادامه ي تحصيل دهند.


بنابراين دانشجويان پزشکي بايد ابتدا دوره ي A level را بگذرانند که يک دوره ي دوساله جهت آمادگي براي ورود به دانشگاه است که سيستم نمره دهي در آن به صورت سطوح A,B,C و.. است که همانطور که گفته شد دانشجويان خواهان تحصيل در رشته ي پزشکي بايد حداقل سه نمره در سطح A در پايان دوره ي خود کسب کرده باشند و سطح زبان انگليسي خود را تا سطح آيلس 7 ارتقا داده باشند.


براي دريافت اطلاعات بيشتر در اين زمينه ميتوانيد با مشاورين ما در موسسه بين المللي راد تماس گرفته و از مشاوره ي رايگان بهره ببريد.