نکته ای که باید به آن توجه شود این است که هر برای اخذ هر نوع ویزایی از سفارت فنلاند از جمله ویزای توریستی فنلاند، ویزای تحصیلی فنلاند، ویزای کاری فنلاند و ... باید مدارک خاصی به سفارت ارائه گردد تا سفارت برای شخص ویزا صادر نماید.
مدارک مورد نیاز جهت دریافت ویزا فنلاند
1-  به طور کلی برای دریافت ویزا از هر سفارتی از جمله سفارت فنلاند باید فرم درخواست ویزا تکمیل گردد. یکی از مدارک لازم برای دریافت ویزای از سفارت فنلاند تکمیل نمودن فرم درخواست روادید (ویزا) میباشد که باید بطور خوانا، کامل و صحیح تکمیل و در حضور کارمند امور رواديد در سفارت امضاء شود. اگر ساير اعضای خانواده که نام آن
ها به عنوان همراه در گذرنامه متقاضی اصلي ذكر شده و قصد سفر داشته باشند، هرکدام بايستي بطور جداگانه فرم درخواست روادید را تکمیل كنند.
2- گذرنامه شخص باید از تاريخ اتمام سفر حداقل تا 3 ماه اعتبار داشته باشد و همچنین  حداقل باید 2 صفحه خالی  داشته  باشد و بخش مربوط به امضاء، در صفحه اول گذرنامه، توسط دارنده گذرنامه امضاء شده باشد. فتوکپی از کلیه صفحات پر شده  گذرنامه از قبیل کلیه مهرها و روادیدهای قبلی) نیز در موقع درخواست روادید باید ارایه شود. اصل گذرنامه  پس ازکنترل توسط سفارت مهرشده و به متقاضی بازگردانده می شود.
3- گذرنامه های قبلی شخص که تاریخ اعتبار آنها تمام شده است.
4- اصل و ترجمه شناسنامه به زبان انگلیسی به همراه کپی از تمام صفحات
5-عکس 4 × 6 تمام رخ، بدون رتوش و با زمينه سفيد که بيشتر از 6 ماه از تاريخ گرفتن آن نگذشته باشد.
مدارکی که در بالا عنوان شد مدارکی است که به طور عمومی سفارت برای صدور هر گونه ویزایی درخواست مینماید. طبیعتا برای صدور هر نوع ویزایی نیاز به مدارک خاصی میباشد که در ذیل مطلب به آنها پرداخته شده است.
مدارک تکمیلی جهت سفرهای تجاری - شرکت در کنفرانس و یا دوره آموزشی
1-  دعوت نامه رسمی از شرکت يا سازمان میزبان در فنلاند
2-  پروانه ثبت شرکت یا سازمان ایرانی همراه با ترجمه
3- گواهي رسمي به زبان انگليسي از شركت/ سازمان/ موسسه ای که در آن مشغول به کار هستید با ذكر هدف از سفر و تاريخ سفردعوتنامه رسمي از شركت/ سازمان/ موسسه  ميزبان در فنلاند با ذكر اطلاعات دعوت كننده و دعوت شونده از قبيل (نام / تلفن/  نشاني و آدرس پست الكترونيكي) مدت سفر و تعهدات مالي دعوت شونده الزامي است.
4-  تاييديه بانكي متقاضي  يا كارفرما  به زبان انگليسي به همراه گزارش ريز كاركرد حساب بانكي مربوط به شش ماه گذشته ولي با مشخصات انگلیسي شخص دارنده حساب
توجه بفرمایید که  مدارک دیگری نیز برای صدور این ویزا نیاز است که بسته به نوع سفر تجاری یا سفر آموزشی به فنلاند و نسبت به شرایط هر شخص متفاوت میباشد.
مدارک مورد نیاز جهت دیدار از اقوام و خانواده :
1- دعوتنامه از فنلاند با ذكر اطلاعات دعوت كننده و دعوت شونده از قبيل (نام/ تلفن/نشاني و آدرس پست الكترونيكي) مدت سفر و تعهدات مالي دعوت شونده الزامي است.
2- فتوكپي اقامت و يا پاسپورت شخص دعوت كننده براي رواديد ديدار از اقوام و دوستان
3- تاييديه حساب بانكي به زبان انگليسي با گزارش ريز كاركرد حساب بانكي مربوط به شش ماه گذشته ولي با مشخصات انگلیسي شخص دارنده حساب
4- اجازه نامه  والدين در صورتيكه متقاضي كمتر از 18 سال سن داشته باشد يا امضاي والدين (هم پدر وهم مادر) در فرم
در این مورد از ویزا نیز باید مدارک دیگری در پرونده شخص نیز موجود باشد که بسته به شرایط هر شخصی متفاوت میباشد.

جهت مشاوره بیشتر در مورد دریافت انواع ویزاهای کشور فنلاند و اقامت فنلاند میتوانید با مشاورین موسسه بین المللی راد تماس گرفته و از مشاوره های تلفنی و حضوری آنان بهره مند شوید.