تحصیل در یونان

کشو یونان مهد تمدن و هنر با قدمتی هزار ساله می باشد و دانشگاه های یونان هم با ارائه امکانات آموزش عالی و ارتباط با دانشگاه های مطرح اروپا محل مناسبی برای تحصیل است، افراد بسیاری هم تحصیل در یونان را از طریق اخذ ویزای تحصیلی(نوع D) این کشور برای ادامه تحصیل انتخاب می نمایند. تحصیل در یونان بیشتر به زبان یونانی ارائه می شود و فقط تحصیل در برخی سطوح تحصیلات عالی و در برخی رشته ها به زبان انگلیسی امکان پذیر است. تحصیل در دانشگاه های یونان نیاز به ارائه مدرک زبان هم دارد. با توجه به این که تحصیل در اکثر مقاطع و رشته ها در یونان به زبان یونانی است، میتوانید با طی یک دوره سه ماهه با هزینه 1500 یورو در یونان اقدام به یادگیری این زبان نمایید. دانشگاه های پزشکی در یونان از معتبرترین دانشگاه های پزشکی دنیا است و دانشجو این امکان را دارد که پس از اتمام تحصیل در رشته های پزشکی در دانشگاه های یونان در تمام کشورهای دنیا مشغول به کار شده و یا اینکه این رشته را به صورت تخصصی ادامه دهد. درکشور یونان تعداد 22 دانشگاه وجود دارد. سال تحصیلی در دانشگاه های یونان دو ترمه است و از 13 هفته تحصیلی تشکیل میشود. دانشگاه آتن از مهم ترین دانشگاه های یونان و جهان می باشد.

تحصیل در این کشور در مراکز آموزش عالی فنی ودانشگاه ها و مدارس پلی تکنیک و مراکز هنرهای زیبا و یا در مراکز عالی فنی صورت می گیرد. البته تحصیل در برخی رشته های در یونان به صورت دانشگاهی نیست  و در آموزشگاه های این کشور ارائه می شود. رشته هایی نظیر: گردشگری، هنر، مذهب، ارتش و نیروی دریایی.

یونان درای 15 مراکز آموزش عالی است که دوره تحصیل در آن ها 4 سال است و هر سال شامل 8 ترم است. از رشته هایی که در این مراکز ارائه می شود: هنرهای گرافیکی، صنایع کشاورزی، بهداشت و رفاه و صنایع غذایی و بسیاری دیگر از رشته ها را می توان نام برد.

هزینه تحصیل در یونان

تحصیل در یونان به طور کلی سالیانه مشمول هزینه ای به میزان 6500 یورو می گردد که البته این میزان با توجه به رشته و شهر محل تحصیل دانشجو متغیر است. هم چنین تحصیل در برخی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد و هم چنین تحصیل در دانشگاه های خصوصی یونان مشمول پرداخت شهریه تحصیلی می شود. هزینه زندگی در مناطق و شهرهای مختلف یونان متفاوت است.

تحصیل در مقطع کارشناسی در یونان:

مدت زمان تحصیل در مقطع لیسانس در یونان 3 تا 4 سال است. با تحصیل در این مقطع امکان بهره مندی از خدمات درمانی رایگان در حین تحصیل وجود دارد. البته تحصیل در مقطع لیسانس در یونان بیشتر به زبان یونانی ارائه می گردد.

تحصیل در یونان در مقطع کارشناسی ارشد:

مدت زمان تحصیل در یونان در مقطع فوق لیسانس 2 سال است. تحصیل در برخی از رشته ها در این مقطع به زبان انگلیسی امکان پذیر است وامکان بهره مندی از خدمات درمانی رایگان در حین تحصیل هم وجود دارد.

تحصیل در مقطع دکترا در یونان:

دکترا در دانشگاه های یونان  حدوداً 3 سال به طول می انجامد . دانشجویان موطف به ارائه پایان نامه پس از اتمام تحصیل هستند.

دانشجویان در هنگام تحصیل در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در یونان کارت های خاص دانشجویی دارند که با استفاده از آن می توانند از تخفیف های ویژه در وسایل حمل و نقل عمومی، تئاتر، سینما، موزه و گالری هنری بهزه مند شوند. هم چنین امکان استفاده از وام هم برای دانشجویان هر سه مقطع در یونان وجود دارد.  سازمانی به نام IKY در یونان و یک سری مؤسسات خصوصی و عمومی در یونان به دانشجویان یونانی و اروپایی و هم چنین کشورهای جهان سوم بورسیه تحصیلی می دهد. این سازمان بورسیه های وِیژه های برای انجام تحقیقات کارشناسی ارشد نیز ارائه می دهد. هزینه کمک تحصیل و یا کمک مالی به دانشجویان از طریق افراد و مؤسسات خصوصی هم ارائه میشود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت ویزای توریستی یونان و ویزای سرمایه گذاری یونان و سایر کشورها می توانید با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس حاصل نمایید.

تحصیل در یونان

کشور یونان مهد تمدن و هنر با قدمتی هزار ساله می باشد و دانشگاه های یونان هم با ارائه امکانات آموزش عالی و ارتباط با دانشگاه های مطرح اروپا محل مناسبی برای تحصیل است، افراد بسیاری هم تحصیل در یونان را از طریق اخذ ویزای تحصیلی(نوع D) این کشور برای ادامه تحصیل انتخاب می نمایند. تحصیل در یونان بیشتر به زبان یونانی ارائه می شود و فقط تحصیل در برخی سطوح تحصیلات عالی و در برخی رشته ها به زبان انگلیسی امکان پذیر است. تحصیل در دانشگاه های یونان نیاز به ارائه مدرک زبان هم دارد. با توجه به این که تحصیل در اکثر مقاطع و رشته ها در یونان به زبان یونانی است، میتوانید با طی یک دوره سه ماهه با هزینه 1500 یورو در یونان اقدام به یادگیری این زبان نمایید. دانشگاه های پزشکی در یونان از معتبرترین دانشگاه های پزشکی دنیا است و دانشجو این امکان را دارد که پس از اتمام تحصیل در رشته های پزشکی در دانشگاه های یونان در تمام کشورهای دنیا مشغول به کار شده و یا اینکه این رشته را به صورت تخصصی ادامه دهد. درکشور یونان تعداد 22 دانشگاه وجود دارد. سال تحصیلی در دانشگاه های یونان دو ترمه است و از 13 هفته تحصیلی تشکیل میشود. دانشگاه آتن از مهم ترین دانشگاه های یونان و جهان می باشد.

تحصیل در این کشور در مراکز آموزش عالی فنی ودانشگاه ها و مدارس پلی تکنیک و مراکز هنرهای زیبا و یا در مراکز عالی فنی صورت می گیرد. البته تحصیل در برخی رشته های در یونان به صورت دانشگاهی نیست  و در آموزشگاه های این کشور ارائه می شود. رشته هایی نظیر: گردشگری، هنر، مذهب، ارتش و نیروی دریایی.

یونان درای 15 مراکز آموزش عالی است که دوره تحصیل در آن ها 4 سال است و هر سال شامل 8 ترم است. از رشته هایی که در این مراکز ارائه می شود: هنرهای گرافیکی، صنایع کشاورزی، بهداشت و رفاه و صنایع غذایی و بسیاری دیگر از رشته ها را می توان نام برد.

تحصیل در یونان به طور کلی سالیانه مشمول هزینه ای به میزان 6500 یورو می گردد که البته این میزان با توجه به رشته و شهر محل تحصیل دانشجو متغیر است. هم چنین تحصیل در برخی رشته ها در مقطع کارشناسی ارشد و هم چنین تحصیل در دانشگاه های خصوصی یونان مشمول پرداخت شهریه تحصیلی می شود. هزینه زندگی در مناطق و شهرهای مختلف یونان متفاوت است.

تحصیل در مقطع کارشناسی در یونان:

مدت زمان تحصیل در مقطع لیسانس در یونان 3 تا 4 سال است. با تحصیل در این مقطع امکان بهره مندی از خدمات درمانی رایگان در حین تحصیل وجود دارد. البته تحصیل در مقطع لیسانس در یونان بیشتر به زبان یونانی ارائه می گردد.

تحصیل در یونان در مقطع کارشناسی ارشد:

مدت زمان تحصیل در یونان در مقطع فوق لیسانس 2 سال است. تحصیل در برخی از رشته ها در این مقطع به زبان انگلیسی امکان پذیر است. وامکان بهره مندی از خدمات درمانی رایگان در حین تحصیل هم وجود دارد.

تحصیل در مقطع دکترا در یونان: دکترا در دانشگاه های یونان  حدوداً 3 سال به طول می انجامد . دانشجویان موطف به ارائه پایان نامه پس از اتمام تحصیل هستند.

دانشجویان در هنگام تحصیل در مقاطع لیسانس و فوق لیسانس در یونان کارت های خاص دانشجویی دارند که با استفاده از آن می توانند از تخفیف های ویژه در وسایل حمل و نقل عمومی، تئاتر، سینما، موزه و گالری هنری بهزه مند شوند. هم چنین امکان استفاده از وام هم برای دانشجویان هر سه مقطع در یونان وجود دارد.  سازمانی به نام IKY در یونان و یک سری مؤسسات خصوصی و عمومی در یونان به دانشجویان یونانی و اروپایی و هم چنین کشورهای جهان سوم بورسیه می دهد. این سازمان بورسیه های وِیژه های برای انجام تحقیقات کارشناسی ارشد نیز ارائه می دهد. هزینه کمک تحصیل و یا کمک مالی به دانشجویان از طریق افراد و مؤسسات خصوصی هم ارائه میشود.

برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص نحوه دریافت ویزای توریستی یونان و ویزای سرمایه گذاری یونان و سایر کشورها می توانید با مشاورین ما در مؤسسه بین المللی راد تماس حاصل نمایید.